Speakers

Datuk Nik Mohd Hasyudeen Yusoff

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Bank Islam Malaysia Berhad

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Petron Malaysia Refining & Merketing Berhad

Antara kedudukan yang pernah dipertanggungjawabkan kepada beliau ialah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji, Pengerusi Cagamas Holdings Berhad, Pengarah Kepentingan Awam Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia, ahli lembaga pengarah Universiti Utara Malaysia dan ahli Jawatankuasa Penstrukturan Hutang Koperat yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia. Bakal berkongsi tentang pengurusan kewangan yang mampan, pengalaman beliau dalam dunia kewangan bakal mengubah perspektif usahawan dalam melihat nilai ‘wang’.